6165com澳门老金沙

关于中秋节的放假通知
       根据国家法定节假日规定,结合我公司实际情况,中秋节放假安排如下: 放假时间:2019年9月13日(星期五)至2019年9月15日(星期日),共3天,各项目人员可根据项目实际情况调休。
                                                                           2019年9月12日